GLASSVERKET
Glassverket har en vakker beliggenhet – 600 meter strandlinje, direkte ved Drammensfjorden - ca 5km fra Drammen sentrum.
Området består av 50 dekar tomt, hvor ca 40 småbedrifter i dag er leietakere i ca. 26 000 m2 næringslokaler. Drammen Glassverk skal transformeres fra industri og næringsområde, til et boligområde med høy kvalitet. Området planlegges utviklet til et tett og grønt byboligområde med en variert leilighetssammensetning. Det planlegges en etappevis utbygging over 10 år, som vil pågå i 8-10 byggetrinn.
 
Planprogrammet et godkjent i kommunen, og det forberedes nå for en 1. gangs behandling av reguleringsplanen i 2016. Sjekk www.glassverketbolig.no for mer informasjon.
Designet og programmering: dcode.no