Om oss

I Union Eiendomsutvikling brenner vi for Drammen. Vi tenker at byutvikling og lokalpatriotisme er to sider av samme sak.

Så langt har vi brukt det meste av vår tid og energi på den totale transformasjonen av Union Brygge - en byutvikling vi er stolte av, og som har endret Drammen for alltid. De siste årene har vi løftet blikket ytterligere.

I løpet av 2022 ferdigstilles boligprosjektet Svanegangen på Bragernes, og vi setter spaden i jorda for utviklingen av en helt ny bydel på Glassverket. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med disse og nye prosjekter som forandrer Drammen.

Bærekraft

Union Eiendomsutvikling ønsker å bidra til å redusere belastningen på miljø og klima ved å fokusere på blant annet innkjøp og materialbruk, avfallshåndtering, energiforbruk og utslipp. Vi søker kontinuerlig å finne nye løsninger og produkter som hjelper oss i dette arbeidet.

TAB2141

Samfunnsansvar

Union Eiendomsutvikling ønsker å være bidragsyter i samfunnet. Vi har derfor i flere år gitt bidrag til byutvikling i Drammen og engasjert oss i arbeid for et mer inkluderende samfunn. I dag er vi sponsor for Rett Frem Opplevelser, Kirkens Bymisjon og Blåtimeprosjektet til Strømsgodset.

Vår historie

Forenede Papirfabrikker sto på grunnen til det som i dag er Papirbredden og leilighetene i Pollenkvartalet. Selskapet ble stiftet i 1907, men fabrikken brant ned i 1912. Virksomheten ble gjenopprettet i 1913 og overtatt av Union-konsernet samme år.

Norwegian Paper Mill lå på tomten hvor man i dag finner Politihuset, Vektergården og Statens Hus. Virksomheten ble grunnlagt i 1908 under navnet "Norwegian Co AS", og byttet navn til "Norwegian Paper Mill" i 1928. Selskapet ble kjøpt opp samme året og ble hetende Norcem Paper Mill. Bedriften ble nedlagt i 1986 og fabrikken revet i 1993/94.

På det meste sysselsatte papirfabrikken på området over 1000 mennesker.

Brodahl gamle dager

Utviklingen av Union Brygge

2001: Vi rehabiliterer første del av Union Scene til Kulturskolen, og det besluttes at Kunnskapsparken etableres på Union Brygge.
2002:
Andre etasje på Union Scene rehabiliteres for Statens Vegvesen, Fyrhuset rehabiliteres til våre egne kontorer og reguleringsplanen for Union Brygge blir endelig godkjent.
2003:
De første boligene på den beste tomten blir prosjektert. Det selges 40 leiligheter på det første salgsmøtet og startskuddet går for bygging av "Pollenkvartalet" og utviklingen av "nye Drammen".
2004:
Syv nye leieavtaler gjør at rehabiliteringen av Union Scene kan starte. Kommunen kjøper to kvartaler for å etablere Kunnskapsparken, samtidig bestemmes det at gangbroen må etableres.
2005:
De første beboerne flytter inn i Pollenkvartalet, med totalt 144 leiligheter. Elvepromenaden etableres samtidig med småbåthavnen og bryggetorget med pollen.
2006:
Kommunen kjøper Fyrhuset og Union Scene, Velferdsbygget rehabiliteres, Papirbredden 1 bygges av Entra Eiendom, Kreftings gate åpner fire felt og NRK-bygget fullfører rekken av de fire første kontorbyggene ved elven.
2007:
Ypsilon Bru bygges og binder bydelene sammen. Lander avtale om å bygge hele Kvartal 10 under ett, inkl. studentleiligheter og treningssenter. Tegner kontrakt med Choice om bygging av hotell.
2008:
Vi bygger parkeringshus med plass til 400 biler, handelssenter og 116 pluss-leiligheter. Signerer avtale om å bygge nytt NAV-bygg og bygger på én etasje på Politihuset.
2009:
Fullfører bygging av pluss-leiligheter, bygger NAV og Comfort Hotell med 18 leiligheter på toppen.
2010:
Selger NAV-bygget og NRK-bygget. Papirbredden beslutter å bygge Papirbredden 2.
2011:
Øvre Sund bru åpner, og vi lanserer siste boligprosjekt langs elven i PIR 7.
2012:
Entra Eiendom bygger Papirbredden 2
2013:
Tegner avtale med EB om bygging av lokaler i PIR 7, samt oppføring av et nytt kontorbygg - Energibygget. Fullfører bygging av PIR 7 og alle 81 leiligheter overtas.
2014:
Entra Eiendom bygger Papirbredden 3
2015:
Vi rehabiliterer Brodahlsbygget og anlegger et sportstak med tennisbane, shuffleboard, bordtennis etc. som en del av Unionparken. Bygger Energibygget med solcellefasader.

Design og utvikling av lemon.no