P9200001e

Kontorbygget Grønland 1 huser i dag selskapene RfD, Falck Norge AS, og Kompan

Grønland 1 – 4.932 kvm

Grønland 1 består av en tomt på totalt 4.015 kvm med et eksisterende kontorbygg på 4.932 kvm., samt 20 parkeringsplasser inne og 118 parkeringsplasser ute.

Ledige lokaler:

Kommer oppdatering

P9200018

Design og utvikling av lemon.no