Nye planer for Glassverket

Situasjonen i det norske boligmarkedet har gitt oss tid til å analysere og tenke nytt rundt vårt prosjekt på Glassverket, og vi har nå gleden av å presentere de nye planene for prosjektet.

Illustrasjon glassverket oversikt 002

De nye planene innebærer en mer porøs bygningsstruktur med bedre fjordkontakt, både i prosjektet og for eksisterende bakenforliggende nabolag. En sone med grøntarealer og sportsplasser til nytte for området som helhet. I tillegg blir leilighetene mindre, og balkongene større. Les mer om prosjektet på arkitektenes hjemmeside.

Endringene innebærer at vi må regulere området på nytt, og prosjektet ligger derfor lenger frem i tid enn først planlagt. Vi gleder oss til å legge de første leilighetene ut for salg så snart reguleringen er på plass!

Illustrasjon glassverket nær 002

Kontaktperson

Hege Villars
Boligansvarlig
hege.villars@unioneiendom.no

Design og utvikling av lemon.no