Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.


P8190892esign

Union Eiendomsutvikling ble godkjent som miljøfyrtårnbedrift i august 2018, og har/hadde siste resertifisering høsten 2022.

Vi har utført miljøtiltak som har lønnet seg både økonomisk, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet i en global sammenheng. I Union Eiendomsutvikling tar vi miljøet på alvor.

Bedriften ble vurdert i henhold til en miljøanalyse med fokus på internkontroll av HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, håndtering av avfall og utslipp, og transport- og klimaregnskap.

Vår årlige miljøfyrtårnrapport er tilgjengelig ved forespørsel til Christine Wangsnes

Design og utvikling av lemon.no