ENERGIBYGGET
Nyoppført kontorbygg med parkeringskjeller. Her er taket kledd med solcellepaneler, og fasaden mot sør og vest kledd med grønne solcellepaneler. Samlet produserer disse panelene over 100.000 kWh i året, og dekker behovet for belysning i hele bygget. 
 
Leietakere:
 
Glitre Energi
Conexus, softwareselskap - med nettbaserte løsninger
Dialog Eiendomsmegling, eiendomsmegler
Trysilhus
Designet og programmering: dcode.no