VELFERDSBYGGET
En bygning fra papirindustrien som er rehabilitert, og som i dag er kontor for Familievernkontoret, BUF-etat og Ravn Studio.
Designet og programmering: dcode.no