LEDIGE LOKALER
Vi har fortsatt plass til leietagere i PIR 7.  EB kundeservice, Viken Fiber og Konica Minolta flytter inn i løpet av desember 2013 / januar 2014. For nærmere informasjon kontakt Laila Hänninen se under "kontakt oss"
Designet og programmering: dcode.no