LEDIGE LOKALER

Ledige lokaler: 
1. etg. cellekontorer fra 22 kvm opptil 91,5 kvm
2. etg. et utleieobjekt på ca 325 kvm, med 8-10 cellekontorer og møterom     
Ta kontakt med Hege Villars (kontaktinfo under "Kontakt oss") for nærmere informasjon

 
Designet og programmering: dcode.no