BÅTPLASSER

Båtsesongen er i gang for lengst - vi har noen ledige plasser til leie for resten av sesongen. Bredde 3 og 4 meter
Ring Monique Anne Marchand på tlf.: 3227580 eller mail mam@unioneiendom.no for mer informasjon.

Designet og programmering: dcode.no