PROSJEKTER

I 2013 overtok vi det ærverdige industriområdet på Brakerøya, der bl.a. ABB er en stor leietaker. Hva som skal skje her, er definitivt i støpeskjeen, vi har spennende visjoner for hva dette området skal utvikle seg til. ”Porten til Fjordbyen” kan vi heldigvis utvikle uavhengig av hvilket tempo man klarer å få til på Lier-siden. Noe industriverksted vil det alltid være her, men  det vil også komme annen type næring etter hvert. Om du vil være med på å prege Drammens nye næringsområde, bør du posisjonere deg og ta kontakt med oss. 
Designet og programmering: dcode.no