EB bygget døpes om til EnergiBygget på Union Brygge
PIR 7 vant byggeskikkprisen 2014
UNION BRYGGE - byggestart for nytt kontorbygg ...
BRAKERØYA - planene er i støpeskjeen...
Designet og programmering: dcode.no