BOLIGER

Planene for hvordan resten av utbyggingen av Union Brygge skal bli, er i støpeskjeen.  Mest sannsynlig vil dette bli  annerledes enn det som er bygget tidligere - en boligblokk med langt færre leiligheter og mer næring.
Vi har tradisjon for å behandle våre interessenter eksklusivt, så ta kontakt med oss hvis du ønsker å bli holdt orientert om dette prosjektet.   
 

Designet og programmering: dcode.no