BRAKERØYA

Brakerøya er et industrihistorisk område av Drammen, strategisk beliggende mellom jernbanestasjonen på Brakerøya/E 18 og Drammenselvas nordre utløp. Området har huset kjente norske  industribedrifter i nærmere 100år og mer enn 1.000 mennesker har hatt sitt daglige arbeid innenfor portene her.

Eiendommen  består av et tomteområde på 114 da Eksisterende bygningsmasse utgjør 59.000m2, bestående av gamle ærverdige teglbygg, store industrihaller, lager og kontorer. I tillegg  er det byggeklare tomter som har et potensial  til å bygge 100-150.000m2 nybygg.
Blant dagens leietakere finner du ABB, FMC Technologies, Subsea Design, SBV Tecknology, Arctic Trucks, Caverion mfl.

Gjennom de siste årene har eiendommen vært gjenstand for omfattende  miljøopprydding  med tanke på fremtidig utvikling. En Masterplan, som hensyntar en fremtidig tilknytning til Liers kommunes Fjordby er under utarbeidelse.

Ønsker du ytterligere informasjon om ledige arealer eller har behov for å orientere deg om Drammens nye bydel, ta kontakt med Nils-Ole Kjenner på 90 10 22 28.  


Kontakt Nils Ole Kjenner under menyen "kontakt oss" for mer informasjon om ledige lokaler for utleie på Brakerøya og planer videre for området.

Designet og programmering: dcode.no