UNION BRYGGE

Union Brygge på Grønland er et historisk område. Grunnlaget for utviklingen av Drammen fra handelssted til by ble på mange måter lagt på Grønland. Fra grønne og frodige beitemarker på slutten av 1700 tallet - skjøt utviklingen fart etter 1840, da det ble bygget en kjørbar vei her. Den første industrien ble etablert i 1898, og så kom etterhvert flere papirfabrikker som Forenede Papirfabrikker, Union, Drammen Papermill og Norwegian Papermill. På 1970 tallet og frem mot midten av 80 tallet ble det meste av papirindustrien avviklet. De gamle fabrikkbygningene ble etterhvert leid ut til forskjellige virksomheter. I 1994 startet en forsiktig utbygging/rehabilitering av området med byggingen av Statens Hus, og etterhvert Vektergården og Politihuset. Først i 2002 ble det gitt grønt lys for reguleringsplanen for Union Brygge på ca. 90mål. Vårt første boligprosjekt Pollenkvartalet sto ferdig i 2005, og Papirbredden så etterhvert dagens lys. Så kom NRK bygget i 2006 og Kvartal 10 med Plussboliger, treningssenter og studentboliger sto ferdig i 2009. Vi fortsatte med NAV-bygget - ferdigstillet sent i 2009 og Comfort Hotell Union Brygge med ART-boliger i de 3 øverste etasjene - ferdig i 2010. I 2013 klippet vi snoren for ferdigstillelse av PIR 7 - bolig og næring og januar 2016 sto "Solsmaragden" - eller Energibygget - klar for innflytting

Union Eiendomsutvikling har hatt en klar visjon for området og hva vi har ønsket å skape på Union Brygge. Det fremstår nå som et urbant område, hvor kultur, kunnskap og kunst er en del av hverdagslivet. Her ligger elvepromenaden, serveringssteder, hotell, høyskole og mye mer. Området har blitt attraktivt for både næringslivet og de som ønsker å bosette seg sentralt i byen og med en nærhet til elven. Daglig besøker omlag 7-8000 mennesker bydelen og det huser over 100 næringsvirksomheter. Området strekker seg fra Statens Hus i øst til Øvre Sund Bru i vest på begge sider av gata Grønland.

Med Ypsilon Bru som sto ferdig i 2008,  fikk området også nærhet til Bragernessiden med Drammens Teater og annen virksomhet.

Designet og programmering: dcode.no